Hướng dẫn lắp ráp tủ vải thanh long 07

 Ráp gần giống tủ 01- nhưng mà nhiều hơn 3 ngăn so với 2 ngăn tủ 01